Make your own free website on Tripod.com

Jigmenang Klostret i Bhutan


 

 


Stockholm/Toronto 2002-04-22

Kära______________

Kära sponsorer av

Jigmenang Gompa i Bhutan

Jigmenang Gompa heter klostret som ligger i den lilla byn Jigmenang.

Klostrets ursprungliga namn var Nyede Rabten Ling.

Jigmenang Gompa grundades av den 5:e Gyalwa Karmapa Deshin Shegpa (1384-1415). Klostret var från början beläget i de sydliga delarna av Tibet. Men i och med Kinas ockupation av Tibet blev många kloster förstörda, och däribland Nyede Rabten Ling.

Många av de tibetaner som tvingades fly till Bhutan byggde åter upp klostret i Jigmenang, som blev en tibetansk flyktingby. (Därav kallas klostret numera Jigmenang Gompa och kring klostret bor dessa tibetanska flyktingar.) I flyktingbyn råder stor arbetslöshet och fattigdom, därav är också klostret fattigt.

Munkarna lever fortfarande på sina förälder men får ofta gå ut själva i arbete för att få ihop till maten. Munkarnas utbildning blir därför ständigt avbruten och avbrotten skapar tyvärr luckor i deras utbildning. Tibetanerna i området är i behov av utbildade munkar för att utföra diverse ritualer som tillhör deras religion.

Trots dessa svårigheter har nu flera sökt sig till klostret. Där bor nu 17 munkar och man arbetar nu med nya klosterbyggnader. (Se gärna separat skiss som följer med detta brev.)

Lama Tashis allra första lärare Omze Jurmey Dordje Rinpoche lever fortfarande på klostret i Jigmenang. Han har bett Lama Tashi om att återvända till Bhutan men Lama Tashi har tillsvidare avböjt. Han tror att han är till större nytta i väst genom att försöka samla in pengar till klostret, han har numera också åtskilliga elever i väst att ta hand om.

I klostret finns också Lama Tsewang Rapten kvar som en mycket erfaren lärare och klostret besöks igen i år av Thrangu Rinpoche.

Lama Tashi är mycket tacksam över din/eran hjälp.
Pengarna kommer till stor gagn, inte bara för klostret men också i byn Jigmenang!

Om du/ni har frågor går det bra kontakta Laman Tashi genom Steen.

Med många Tashi Deleks 

 

Lama Tashi Döndrup.

8 Holmbush Crescent
Scarborough
Ontario  M1V 2Y9
Kanada

/Erika & Steen Winterskov
Email: steen.winterskov@swipnet.se
Östgötagatan 11
116 25 Stockholm.
Sverige

 


 

Klostret är beläget på landsbygden i Bhutan.

Tyvärr har vi d.d. inga foton av klostret.

Just nu lever 17 munkar där i åldrarna 13 – 25 år.
Klostret håller på att falla samman och detta är ritningar av den nya klosterbyggnaden.

"Design Nr. 4"

Grundritning av den nya Gompan (=kloster).

Byggandet har påbörjats men det fattas fortfarande pengar.


 

Översättning av brev från klostret 2001-01-08

To The Sponsors of the food

Dear sponsors

I hope you all are keeping fine.
Here the monks and myself are all in good health due to grace of god and Rinpoche.

We have finished Kagyu Mönlam in Bodh Gaya and after visiting pilgrim places we are now returning to Bhutan.

The monks here and I are always praying for the wellbeing of all the sentient beings and to all of you.

Lastly I thank you for the donations you all have collected. We are using the money accordingly without misusing.

Yours faithfully

Lama Tsewang Rabten

 

Fadder for en munk ?