Make your own free website on Tripod.com

 

Fadder för en munk!  Något för dig?

Jigmenang Gompa är ett litet buddist kloster med 17 munkar i åldern 13 – 25 år som söker hjälp.
Klostret är beläget på landsbygden i Bhutan.

Lama Tsewang Rapten är deras lärare och han kommer från Thrangu klostret i Nepal.

Munkarna är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sina religiösa studier, därav detta brev.

Om du eller någon du känner är intresserad, så hjälper vi till med att få mer information och kontakt med klostret.

Det går bra att skänka ett engångsbelopp eller på ett mer regelbundet sätt varje månad t. ex. till en enskild munk.

Ansvarig för klostret är Lama Tashi Döndrup som numera bor i Kanada men besöker sitt kloster i Bhutan regelbundet.

Här på våren 2002 finns det i Sverige fyra sponsorer till Jigmenang klostret.
Vi känner Lama Tashi sedan många år tillbaka och han har varit på besök i Sverige vid tre tillfällen.

Om ni undrar något går det bra att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Erika & Steen Winterskov
Email:
steen.winterskov@swipnet.se
Östgötagatan 11
116 25 Stockholm.
Sverige

Et takkebrev från Jigmenang klostret till dets sponsorer Klik här

 

Erika och pojk-munkar i Mirik, India.