Make your own free website on Tripod.com

Meditationsgruppen

Ngedön Drupgyu Ling

Gruppen kom till i januari 1996 på initiativ av Lama Tashi Döndrup

Vi är i regelbunden kontakt med Lama Tashi och hans lärare Bokar Rinpoche


 

Själva gruppen är tillägnad Bokar Rinpoche som ytterst är ansvarig för att den undervisning som ges är korrekt.
Bokar Rinpoche gav namn till meditationsgruppen i Bodhgaya hösten 1996:

Ngedön Drupgyu Ling

Ngedön Drupgyu Ling kan översättas till:
"
The place for the practice of the lineage of absolute meaning"
 alt. "
Place of the unmistaken practice lineage of Bokar

*

Undervisningen kallas dharma.
Dharma's syfte är att genom disciplinerad träning nå mental och spirituell utveckling som utvecklar medkänsla för alla varelser.
Målet är också att medvetandegöra vår egen förmåga till insikt och förståelse av varandets natur.