Make your own free website on Tripod.com

 

Lama Tashi Döndrup

Lama Tashi Döndrup

 

Lama Tashi ordinerades till munk av H.H Karmapa när han var 17 år gammal. Därefter studerade han i Rumtek, Kagyuskolans huvudsäte utanför Tibet. Han undervisade senare på Nalanda universitetet.
Under ledning av Bokar Rinpoche har Lama Tashi fullföljt en treårs retreat och en ettårig Kalachacra retreat.
Mellan 1987 och 1998 var han residenslama på ett institut för buddhistiska studier i Tyskland.

Nu bor Lama Tashi på ett meditationscenter i Toronto, Kanada.
Lama Tashi undervisar också på center och i retreater i Tyskland, USA och Kanada.
Han är sedan många år ansvarig för ett kloster i Bhutan. 

Lama Tashi var i Stockholm och gav undervisning i mars 1997 och maj -98.
Lama Tashi var i Åbenrå, Danmark och gav undervisning i mars 2002.

 

*