Make your own free website on Tripod.com

  

Bokar Tulku Rinpoche

Bokar Tulku Rinpoche

 

Bokar Rinpoche blev vid 4-års ålder erkänd av den sextonde Karmapa som en inkarnation till den tidigare Bokar.
Bokar Rinpoche studerade vid Bokar- och Tsurphuklostren innan han vid 20 års ålder lämnade Tibet.
Under ledning av Kalu Rinpoche genomförde Bokar Rinpoche med start 1967 en tre års retreat i vilken han praktiserade de sex Yogas av Niguma. Därefter genomförde han ytterligare en tre års rereat på de sex Yogas av Naropa.

Bokar Rinpoche blev retreatmästare i retreatcentret i Sonada.
Senare utnämnde Karmapa honom till mästare över en ny retreat vid Rumtekklostret.
Han är numera också ansvarig för de traditionella retreater i Lava, Mirik och Pullahari m.fl.

På grund av Bokar Rinpoches påfallande kunskap, kvalitéer och djupgående realisation har han också blivit den spirtuelle arvtagaren till Kalu Rinpoche och ledare av Shangpa Kagyu skolan.
Bokar Rinpoche har skapat ett anpassat meditationsprogram för seriöst utövande västerlänningar. Det innebär komplett undervisning i Mahamudra enligt Karma Kagyu skolans tradition vilken han undervisar i Indien en gång om året.
Undervisningen kom till som en följd av de kontakter Bokar Rinpoche har med västerländska elever.

 

 

*

 


Böcker af Bokar Tulku Rinpoche:

  1. The Day of a Buddhist Practitioner.
  2. Meditation advice to beginners.
  3. Opening the Door to Certainty.
  4. Chenrezig, Lord of Love: Principles & Methods of Deity Meditation.
  5. Tara The Feminine Divine.
  6. Taking the Bodhisattva Vow.
  7. Profound Wisdom of the Heart Sutra.
  8. Death & the Art of Dying in Tibetan Buddhism.
  9. Bokar Tulku Rinpoche and others: His Eminence Jamgon Kongtrul Rinpoche. In Memory.